Нашия Блог

Нашия Блог

Свържете се с нас

Governments should recognise the National Unity Government in Burma

By Ambet Yuson, BWI General Secretary


31 May 2021 04:24   44758изгледи

A Call for Urgent Action on Myanmar

By Ambet Yuson, BWI General Secretary


21 April 2021 05:16   46209изгледи

World Human Rights Day: Realising Rights on the Ground

Ambet Yuson, BWI General Secretary


10 December 2020 12:58   52430изгледи

World Human Rights Day: Realising Rights on the Ground

Ambet Yuson, BWI General Secretary


10 December 2020 03:32   51911изгледи

Fighting for the living on COVID-19

By Ambet Yuson


28 April 2020 15:28   61612изгледи

Worker struggle in the time of COVID-19

Ambet Yuson, BWI General Secretary


20 April 2020 10:27   50843изгледи

Construction unions mobilise against COVID-19

Ambet Yuson, BWI General Secretary


02 April 2020 06:57   55646изгледи

Coronavirus: Fight Pandemic – Protect migrants

By Ambet Yuson


20 March 2020 12:33   54154изгледи

The ILO at a Hundred

In 2019, we celebrate a century of the ILO


20 March 2020 11:02   54320изгледи

BWI stands united for decent work and health and safety in forest-based industries

By Ambet Yuson


06 May 2019 14:00   51892изгледи

Time to shine a bright light on and act in the Philippines

By David Edwards, Anthony Bellanger, and Ambet Yuson


20 March 2019 21:59   50605изгледи

Students and Workers Unite Against Climate Change

Future Generations Deserve a Better Planet


15 March 2019 00:19   50256изгледи

Could the Existence of Precarious Work Become Precarious


24 January 2019 07:30   53078изгледи

Ensuring Dignity While Building Infrastructure


14 January 2019 17:01   57723изгледи

Rights and justice for migrant and all workers


10 January 2019 21:16   53786изгледи

Forest Certification: A Tool for Workers’ Rights


19 November 2018 10:20   55188изгледи

За нас

Напишете кратък текст за нови потребители, които намират сайта ви. чрез вашитестатии, реферирани в Google.

Следвайте ни: Нашия Блог

Участвайте в нашия социален поток.

Нашите Блогове

Архиви

Етикети